ProjectenAgrarisch Loonwerk

Wij kunnen verschillen werkzaamheden voor u verzorgen. Zoals mest uitrijden, kilveren, maai- en slootwerk, baggeren, moren en inzaaien of frezen en rotoreggen. Indien u andere wensen heeft neem dan contact met ons op.

Lees meer
Terreininrichting en tuinaanleg

Wij kunnen diverse projecten voor u verzorgen op basis van regiewerk of aannemen: Aanleg van groen en waterpartijen, aanbrengen van verhardingen, leveren van materialen, t.w. zand, grond, puin, platen etc. Voor onderhoud van eerdergenoemde kunt u tevens bij ons terecht.

Lees meer
Machineverhuur en Grondverzet

Voor de verhuur van machines beschikken wij over een uitgebreid en jong machinepark met diverse werktuigen en aanbouwdelen. Mobiele graafmachines, Rups graafmachines en Traktoren met diverse werktuigen. Heeft u wensen die hier niet vermeld staan, neem dan contact met ons op.

Lees meer

Bezoekadres:
Loosterweg 45A
2215 TM Voorhout

Bereikbaar via:
0622398086